Όροι και προϋποθέσεις

ΓΕΝΙΚΑ

Ο επισκέπτης έχει τη αποκλειστική ευθύνης πρόσβασης στις υπηρεσίες του παρόντος ιστότοπου.       Ο επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό του εξοπλισμό με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του Ιστότοπου.

Η ADORNO δεσμεύεται για τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας των επισκεπτών του παρόντος ιστότοπου καθώς και για την απόλυτη συμμόρφωση της με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του παρόντος ιστότοπου και των χρηστών των παρεχόμενων σε αυτόν υπηρεσιών.

Η χρήση των cookies κατά την επίσκεψη στον παρόντα ιστότοπο γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Κατά την πρώτη επίσκεψη στον ιστότοπο ζητείται από τον επισκέπτη α αποδεχθεί τη χρήση των Cookies σύμφωνα με τους κάτωθι αναγραφόμενους όρους, ενώ συνάμα δύνεται η δυνατότητα να ενημερωθεί για την πολιτική την οποία ακολουθεί η ADORNO σχετικά με την χρήση Cookies.

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αφού έχει ενημερωθεί σχετικά με την χρήση των Cookies ή αφότου του δόθηκε η δυνατότητα να λάβει σχετική ενημέρωση, ο επισκέπτης τεκμαίρεται ότι έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης των Cookies εκ μέρους της ADORNO και του παρόντος ιστότοπου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ

Ο χρήστης αποδέχεται και κατανοεί το ότι η ADORNO διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει την πρόσβαση του στις υπηρεσίες του παρόντος ιστότοπου, κατά την διακριτική της ευχέρεια και απόλυτη κρίση.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το περιεχόμενο (εξ ολοκλήρου) του παρόντος ιστότοπου (εξαιρουμένων πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), συμπεριλαμβανομένων γραφικών, φωτογραφιών, videos, σχεδίων, κειμένων και γενικώς όλων των αναρτημένων αρχείων αποτελούν πνευματική εργασία της ADORNO και προστατεύονται ως κατοχυρωμένα σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, όπως ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Διεθνούς δικαίου.

Συνεπώς, απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημόσια αναπαραγωγή, πώληση, αντιγραφή, τροποποίηση, αναδημοσίευση του παρόντος ιστότοπου σε τρίτους, καθώς και η καθ’ οιονδήποτε  τρόπο εμπορική εκμετάλλευση, χωρίς γραπτή συναίνεση από την ADORNO.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο ιστότοπος έχει αμιγώς διαφημιστικό – ενημερωτικό χαρακτήρα, αναφορικά με τα παρεχόμενα από την ADORNO προϊόντα και τις υπηρεσίες. Το περιεχόμενο του δεν είναι δημοσιογραφικό, ενώ τα κείμενα και οι πληροφορίες που περιέχονται, αποτελούν μια προσφορά προς τον χρήστη / επισκέπτη και εν γένει στην κοινωνία των χρηστών του διαδικτύου και δεν λαμβάνονται ως έγκυρες πληροφορίες ή συμβουλές, αλλά ούτε και υποκρύπτουν οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων από τους χρήστες / επισκέπτες.

Από τα ανωτέρω, η ADORNO δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οιουδήποτε είδους ζημιά τυχόν υποστεί ο χρήστης / επισκέπτης του παρόντος ιστοτόπου και των παρεχόμενων σε αυτόν υπηρεσιών, στη χρήση των οποίων, με δική του ευθύνη και πρωτοβουλία, προβαίνει. 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

Ο ιστότοπος η οι συνδεόμενες με αυτόν εφαρμογές ενδέχεται να διαθέτουν υπερσυνδέσμους προς και λεπτομέρειες που αφορούν ιστότοπους τρίτων ή μη σχετιζόμενες με την ADORNO εφαρμογές. Η ADORNO δεν ελέγχει κα, ως εκ τούτου δεν φέρει την παραμικρή ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και απορρήτου, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων και ιστότοπων στα οποία μπορεί να παραπέμπει ο εν λόγω ιστότοπος, μέσω συνδέσμων, υπερσυνδέσμων ή διαφημιστικών banners. Η ADORNO δεν αποδέχεται αλλά και ούτε συμμερίζεται το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων και ιστότοπων.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ / ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Η ADORNO καταβάλει κάθε προσπάθεια ως προς την συμμόρφωση της, με την ισχύουσα ενωσιακή και Εθνική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ιδιαιτέρως με τις ρυθμίσεις του Γενικού κανονισμού ΕΕ 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας η ADORNO έχει ορίσει και ακολουθεί τα πρωτόκολλα λειτουργίας, παρακολούθησης και συμμόρφωσης για την καθ’ όλα σύννομη και ακριβή επεξεργασία των προσωπικών, κατά τρόπο αναλογικό προς τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα όπως περιγράφονται, μέσω της χρήσης ενδεδειγμένων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων και τεχνολογικών μέσων, όπως κρυπτογράφηση και υπό τις αρχές ης ελαχιστοποίησης των συλλεγόμενων δεδομένων, της περιόδου αποθήκευσης καθώς και του καθορισμού του σκοπού για το οποίο γίνεται η επεξεργασία τους.  

Η ADORNO, προς τον σκοπό αυτόν, το απασχολούμενο προσωπικό είναι καταλλήλως εκπαιδευμένο, ώστε να εξασφαλίζεται ο σεβασμός στην ιδιωτικότητα, την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα των στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα, βάσει των αρχών που προάγει ο Γενικός κανονισμός, καθώς και να υπάρχουν οι σύννομες αρχές και απαραίτητες εγγυήσεις της εκάστοτε επεξεργασίας.  Συμμορφούμενη προς τις επιταγές του Γενικού κανονισμού, η ADORNO καταβάλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι οι συνεργαζόμενοι τρίτοι, εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υπαλλήλων / πελατών είναι κατάλληλα καταρτισμένοι και πιστοποιημένοι και να ενεργούν σύμφωνα με ρητές και σαφείς οδηγίες του Γενικού κανονισμού, για λογαριασμό ης ADORNO.

ΣΥΛΛΟΓΗ / ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ             

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα cookies που μπορεί να χρησιμοποιηθούν στον παρών ιστότοπο

ΌνομαΠηγήΔιάρκειαΣκοπός
_gaGoogle2 έτηΧρησιμοποιείται από τη Google Analytics προκειμένου να διαχωρίσει χρήστες, συλλέγοντας πληροφορίες σε ανώνυμη μορφή, όπως στοιχεία για το πρόγραμμα περιήγησης, την προέλευση των επισκεπτών και τις σελίδες που ανοίχθηκαν μέσα στην Ιστοσελίδα. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να εξάγουμε στατιστικά στοιχεία και δεδομένα που θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τον διαδικτυακό τόπο μας.
_gidGoogle24 ώρεςΧρησιμοποιείται από τη Google Analytics να διαχωρίσει χρήστες, συλλέγοντας πληροφορίες σε ανώνυμη μορφή, όπως στοιχεία για το πρόγραμμα περιήγησης, η προέλευση των επισκεπτών και οι σελίδες που επισκέφθηκαν μέσα στo roidi.gr
_gatGoogle1 λεπτόΧρησιμοποιείται από τη Google Analytics για να επιβραδύνει το ρυθμό αιτημάτων, περιορίζοντας τη συλλογή δεδομένων σε ιστοσελίδας υψηλής επισκεψιμότητας.

Προκειμένου να παρέχει στους επισκέπτες την καλύτερη δυνατή πλοήγηση και προσωποποιημένη ενημέρωση / εξυπηρέτηση, ο εν λόγω ιστότοπος χρησιμοποιεί αποκλειστικά (session cookies) αλφαριθμητικά αρχεία αναγνώρισης μονής συνεδρίας. Τα εν λόγω cookies χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση  χρήστη / επισκέπτη και διαγράφονται αυτόματα μόλις ο χρήστης / επισκέπτης απομακρυνθεί από τον ιστότοπο και τερματίσει την πλοήγηση του.

Τα εν λόγω Cookies δεν αποθηκευυν στοιχεία τα οποία μπορούν να προσωποποιήσουν ον χρήστη, αλλά τα προσωπικά στοιχεία τα οποία απποθηκέυνονται από τον ιστότοπο και αφορούν τους επισκέπτες είναι δυνατόν να συνδεθούν με τις πληροφορίες που αποθηκεύονται και μπορούν να ληφθούν από τα cookies. Οι τυχόν πληροφορίες υ τυχόν συλλέγονται μέσω των session cookies δεν είναι προσωποποιημένες ως προς τον εκάστοτε επισκέπτη και ως εκ τούτου εν θεωρούνται προσωπικού χαρακτήρα υπο το πρίσμα τα Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 (εφεξής Γενικός κανονισμός). Η ADORNO διατηρεί το δικαίωμα να συλλέγει και να αποθηκεύει αντίστοιχα με προσωποποιημένα δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για λόγους στατιστικής και ενεργειών Marketing.  

Κλείσιμο
Χρησιμοποιείστε την αναζήτηση για να βρείτε το προϊόν ή την κατηγορία που ψάχνετε