Γραφείο J - Table

Design του Jean Francois Gomree . Διαθέτει ένα πόδι που σχηματίζει ασύμμετες

ορθογώνιες γραμμές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βιβλιοθήκη. Ένα

τραπέζι που ανταποκρίνεται σε οικιακές ή εργασιακές καταστάσεις . Το καπάκι

διατίθεται σε φινίρισμα λευκό , ενώ η βάση σε moka &sbiancato.

Δείτε επίσης