Καναπές Retro

Αναπαυτικός καναπές που όπως υποδηλώνει το όνομα, ο κάναπες έχει σαφείς

αναφορές σε ρετρό σχεδιασμό, όπου οι καμπύλες του προσφέρουν ένα θερμό

καλωσόρισμα . Δαιτίθεται σε ύφασμα & δέρμα.